Op deze pagina kunnen ondernemers van de Amsterdamsestraatweg algemene promotie uitingen downloaden.

Steun de lokale ondernemer:

Facebook

Poster voor social media gebruik:

  • De poster wordt uitgedeeld aan alle ondernemers tussen Paardenveld en Marnixlaan. Heeft u deze niet ontvangen of wilt u graag een groter bestand als ontvangen? Stuurt u dan een mail naar info@asw030.nl 

We gaan op Berenjacht:

Facebook

Formulier berenjacht met kleurplaat: wij-gaan-op-berenjacht

download Berenplaat 1: berenplaat-1

download berenplaat 2: berenplaat_2

download berenplaat 3: berenplaat_3

Instagram